Důležité informace k pojištění vozidla

Pro pojišťovny je povinné ručení ideálním produktem – musí ho mít každé vozidlo. Při sjednávání povinného ručení se nabízí další příležitost – nabídnout zákazníkovi i havarijní pojištění a další zpoplatněné služby. Většina lidí si sjedná pojištění u jedné pojišťovny, málokdo má pojištění rozdělená mezi několik pojišťoven. Nabídky povinného ručení pak obsahují i další benefity, které mají připoutat pozornost zájemců.

Produktové balíčky jsou zvýhodněné

Povinné ručení a havarijní pojištění bývá často nabízeno v tzv. produktovém balíčku, do kterého je možno přidat ještě další služby a připojištění podle výběru. Výsledný balíček je pak cenově výrazně zvýhodněný. Je pak na zákazníkovi, aby zvážil, zda pro něj produktový balíček nebude výhodnější než samostatné povinné ručení.

Čím se pojišťovny snaží odlišit

Konkurenční boj mezi pojišťovnami je ostrý. Každá pojišťovna se snaží klienty zaujmout a přesvědčit je, že právě ona může nabídnout ty nejlepší produkty. Reklama, nízké ceny, vysoké limity plnění, asistenční služby nebo rychlost vyřízení pojistné události jsou způsoby, kterými se pojišťovny snaží odlišit od ostatních. Další výhody se nabízejí například v určitých okresech, vybraným profesím nebo starším řidičům.

Jak zaniká povinné ručení i havarijní pojištění

Sjednání pojištění je jednoduché a lze ho uzavřít více způsoby. Zrušení povinného ručení a havarijního pojištění už tak jednoduché není. Pojistná smlouva může zaniknout na základě změny vlastníka vozidla, odcizením vozidla nebo vyřazením z evidence – tyto způsoby je potřeba doložit. Dále neplacením pojistného, uplynutím doby pojištění, dohodou nebo výpovědí. Výpověď je nutno podat nejméně 6 týdnů před ukončením pojistného období. Pokud byste u povinného ručení neodevzdali doklad o pojištění a zelenou kartu, nedostanete potvrzení a nebudete moci uplatnit bonus při uzavření nového pojištění. U havarijního pojištění probíhá zrušení stejně.

havarijní pojištění kalkulačka, nové pojíštění od Top pojištění